TJÄNSTER

Dra nytta av vår stora erfarenhet när du ska genomföra ditt projekt

Bygglovshandlingar

När du behöver bygglov kan vi ta fram de ritningar och underlag du behöver för din ansökan.

Proffsigt redovisade handlingar underlättar ofta bygglovsprocessen.

Projektering

Ett bra projekt börjar med genomtänkta lösningar på ritbordet.

Vi tar fram konstruktionslösningar, planlösningar och detaljritningar till ditt projekt.

Kontrollansvarig

Till ditt projekt kan myndigheterna kräva att du utser en kontrollansvarig som följer projektet.

Vi är certifierade kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen SFS 2010:900. 

Passivhus

Är du intresserad av att bygga hus med mycket låg energiförbrukning och genomtänkta lösningar?

Vi är internationellt certifierade passivhusexperter enligt Passivhausinstitut i Darmstadt, Tyskland.